Defens Unisil Flex membrana hydroizolacyjna

Hydroizolacja betonu, tarasów, fundamentów

Czas pracy w 20°C
Czas pracy w 20°C: 20 min.
Temperatura aplikacji
Temperatura aplikacji: -5°C /+40°C
Czas wiązania
Czas wiązania: 1 mm/24h

Defens Unisil Flex jest płynną, połyskującą membraną hydroizolacyjną koloru białego utwardzaną pod wpływem wilgoci. Posiada doskonałą przyczepność. Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością, szybkim utwardzaniem końcowym oraz wysoką odpornością mechaniczną. Nadaje się do trwałego uszczelniania. Ta powłoka o nowoczesnej technologii jest odporna na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Nawet po upływie czasu zachowuje elastyczność i kolor. Membrana hydroizolacyjna Defens Unisil Flex posiada wysoką przepuszczalność pary wodnej.

Zastosowanie membrany hydroizolacyjnej Defens Unisil Flex

Hydroizolacja betonu, ceramiki, wodoodpornych płyt warstwowych, metali, mebran bitumicznych. Hydroizolacje tarasów i fundamentów.

Dane techniczne Defens Unisil Flex

Konsystencja biała ciecz
Baza chemiczna hybrydowy polimer silanowy
Zawartość części stałych 100 %
Gęstość (ISO 2811) 1.52 kg/dm3
Lepkość (Brookfield przy 20°C, 20rpm) 15000 – 25000 m·Pas
Czas formowania naskórka w 20°C max. 120 min.
Możliwość obciążenia ruchem pieszego po 24 h
Całkowity czas utwardzania 7 dni
Przepuszczalność pary wodnej (UNI EN ISO 12572) ≥ 8 g/m2 / 24 h
Wytrzymałość (UNI EN ISO 527) na rozciąganie ≥ 2 MPa UNI EN ISO 527
Wydłużenie przy zerwaniu (UNI EN ISO 527) > 90 %
Twardość Shore A 60
Odporność termiczna -25°C / +80°C